زرگترین آزمون هماهنگ کتبی مرحله نهم سال ۹۹ در ۸۲ حرفه آموزشی در سطح استان برگزار شد .

ین آزمون که به منظور رفع نیاز کارآموزانی که دسترسی به شرایط برگزاری انلاین ازمون را نداشته اند در ۸ شهرستان و بیش از ۲۲ حوزه آزمون با رعایت شرایط لازم پیشگیری از کرونا برگزار شد .

دکتر محمد علی عرب مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان گفت: در  این آزمون ۱۰۳۱ شرکت کننده در ۸۲ حرفه برای دریافت گواهینامه مهارت در این رویداد بزرگ مهارتی حاضر شدند .

این آزمون متناسب با شرایط حوزهای فرعی شامل :ندامتگاه ها ، پادگانها و مناطق روستایی و عشایری به طور تقریبی در بازه های زمانی ۴۵ روزه برگزار می گردد تا متقاضیان دریافت گواهینامه که در مسیر اشتغال و مهارت اموزی وارد شده اند دچار دغدغه نباشند .

در این مرحله در مجموع ۳۱۲ زن و ۷۱۹ مرد در ۸ حوزه اصلی و ۲۲ حوزه فرعی در آزمون کاغذی شرکت کردند .