نتایج کشوری تیم اعزامی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی

صادق شمسی نژاد
مدال رشته طلای فناوری آب

سید مهدی امیرآبادی زاده

مدال طلای رشته نجاری

محمد زارع نژاد
مدال طلای رشته تعمیر و نگهداری ماشین های سنگین

هجدهمین مسابقات ملی مهارت