تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

پخش گزارش خبری از مربی و کارآفرین برتر مرکز با موضوع طرح نخلستان از شبکه سراسری خبر و شبکه خاوران

Skype_Picture_2022_07_31T03_16_08_379Z

پیونــدها

با توجه به عملکرد و فعالیت های مرکز و هم چنین کارآفرین برتر و مربی مرکز در خصوص عملکرد و فعالیت های وی گزارش خبری تهیه و انتشار گردید لازم به ذکر است استان خراسان جنوبی تنها استانی بود که در این مدت از این طرح استفاده کرده است