محمد علی عرب در پیامی آغاز سال نو را به خانواده آموزش فنی و حرفه ای استان تبریک گفت،در این پیام آمده است :