تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

کلاس آموزشی ماساژ درمانی برای بانوان فنی و حرفه ای برگزار شد.

AD9FF8E6-56F5-4137-8463-3F7972CA6EBF

پیونــدها

کلاس آموزشی ماساژ درمانی با تدریس خانم ابریشمی مربی و مدیر آموزشگاه به مدت سه روز در کارگاه اموزشی واحد سنجش است برای بانوان همکارفنی و حرفه ای که بانوان مرکز نیز در این دوره حضور داشتند برگزار می شود .

در این کلاس انواع ماساژ های درمانی آموزش داده شد. که به صورت عملی نیز بانوان فنی و حرفه ای تمرین داشتند.

هدف از این کلاس آموزشی در جهت بهبود انواع بیماری ها می باشد.