تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

۲۷ اردیبهشت ماه جلسه آموزشگاه های آزاد برگزار شد.

Skype_Picture_2022_05_22T05_00_27_025Z

پیونــدها

۲۷ اردیبهشت ماه جلسه در خصوص هم اندیشی و مشکلات آموزشگاه های آزاد و راهکارهای بخش های مختلف برگزار شد. بریاست مرکز برادران نیر در این جلسه حضور داشت .