ایجاد مرکز مهارت آموزی الکترونیکی در استان خراسان جنوبی

دسته بندی :
در نشست با رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مطرح شد : مرکز مهارت آموزی الکترونیکی در استان خراسان جنوبی ایجاد می شود

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی در دیدار با رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان طرح ایجاد مرکز مهارت آموزی الکترونیکی را تشریح نمود. 

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی، حسین خوش آیند با اشاره به اهمیت آموزش های فنی و حرفه ای گفت: در این هیاهوی بیکاری آموزش های فنی و حرفه ای و مهارت آموزی یکی از نیازهای اصلی امروز است، زیرا نقش مهارت آموزی به نوعی هدایت کننده به طرف چرخه تولید است.

وی افزود: مهارت زایی نقش مهمی در رونق اشتغال و کارآفرینی در توسعه پایدار دارد و امروز بخش عظیمی از فارغ التحصیلان به دلیل عدم مهارت بیکار هستند. مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان ادامه داد:تا کنون در خصوص آموزشهای مهارتی ارایه حضوری آموزشها با توجه به نوع و خصیصه خاص این آموزشها که عملی می باشند را شاهد بوده ایم. اما در بحران اخیر ناکارآمدی این رویه مشخص و  از سوی سازمان جهانی کار (ILO) برای آموزش های فنی و حرفه ای نسخه ای از آموزش های مجازی تجویز گردیده است.

         خوش آیند با اشاره به  وظایف اداره کل طرح ایجاد مرکز آموزش های الکترونیکی فنی و حرفه ای در مرکز استان را مطرح و افزود: ایجاد این مرکز از یک سو باعث کاهش هزینه های سنگین آموزشی (فضا، مواد مصرفی، سرمایش و گرمایش و …)  برای دولت، کاهش هزینه رفت و آمد برای مردم ، تسهیل در انجام کارها و از سوی دیگر در صورت بروز هر گونه پیشامد مانند پاندمی اخیر که موجب تعطیلی مراکز آموزش فنی و حرفه ای گردید؛ روند آموزش تعطیل نمی شود و افراد از مهارت آموزی برخوردار می گردند.

در ادامه پورعیسی با اشاره به  گسترش و تعمیم ابزارهای الکترونیکی در کلیه زمینه های اجتماعی ، اقتصادی وفرهنگی بشر بویژه امور آموزشی گفت:  امروزه ﺷﯿﻮه آﻣﻮزش مجازی ﭘﺪﯾﺪه ای ﻧﻮ ﻣﺤﺴﻮب می شود و ﻫﻨﻮز در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﯾﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﺪکی از آن وﺟﻮد دارد . ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی آﻣﻮزش به شیوه ی ﺳﻨﺘﯽ رﻓﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ، در حقیقت ﻣﯽ ﺗﻮان آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ را ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ رﻓﻊ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ، ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻫﺎ را ﻧﯿﺰ برطرف کند.  وی افزود: در راستای دسترسی مناسب و آسان و کاهش هزینه های آموزشی دردنیای امروز، استفاده از ابزار های الکترونیکی و آموزش های مجازی بعنوان یک اصل مورد تایید و استفاده قرار می گیرد و در کشور ما نیز این مورد با توجه به شیوع بیماری کرونا شتابی مضاعف گرفته است. پور عیسی با اشاره به اهمیت توسعه آموزش های مجازی در مهارت آموزی گفت : در زمینه طرح حاضر نیز پس از بررسی کارشناسی و تایدد در کارگروه مربوطه اجرای آن مورد تاکید می باشد.

4 1 رای
رای شما به این مطلب
مشترک
Notify of
guest
0 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
مشاهده همه کامنت ها
0
برامون کامنت بزارید اگر دوست داریدx