شهریور ۲۳, ۱۴۰۰

اخبار
adminportal

انعقاد تفاهم نامه همکاری با دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهرستان بیرجند .

لزوم مهارت آموزی دانشجویان و اهمیت والای آموزش نیروی انسانی متخصص دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان را پای میز انعقاد تفاهم نامه کشاند .

ادامه مطلب