پیام استاندار خراسان جنوبی به مناسبت هفته ملی مهارت و کارآفرینی

کارآفرینی یکی از عوامل مهم برای رسیدن به نقطه مطلوب اقتصادی است و بدون شک تلفیق مهارت، دانش و خلاقیت برای جوانان این مرز و بوم، زمینه ساز اشتغال مولد و پایدار توأم با کارآفرینی است که تأثیر بسزایی دارد.

ادامه مطلب