اخبار

برگزاری دوره آموزشی پروش شتر برای متقاضیان دریافت تسهیلات اشتغال، توسط مرکز جوار کارگاهی شرکت گسترش توسعه گری پردیس

شرکت گسترش توسعه گری پردیس وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) با مشارکت اداره کل فنی و حرفه ای خراسان جنوبی و کمیته امداد حضرت امام برای متقاضیان دریافت تسهیلا ت پرورش شتر اقدام به برگزاری دوره آموزشی نمود.

ادامه مطلب