اخبار

گروه صنعتی فرزاد
اخبار
adminportal

آموزشهای فنی و حرفه ای با تربیت نیروی انسانی ماهر همگام صنعت استان در تولیدو افزایش بهره وری

آموزشهای فنی و حرفه ای به منظور ارتقاء سطح مهارت نیروی انسانی شاغل در صنعت استان قبل و حین فعالیت پای کار است و از تمام توان خود برای رفع نیازهای آموزشی نیروی کار بهره می گیرد .

ادامه مطلب
اخبار
adminportal

بیش از ۸۰۰ نفر از ساکنین مناطق روستایی و عشایری از ابتدای سال جاری در دوره های مهارتی فنی و حرفه ای شرکت کردند

از ابتدای امسال علی رغم محدودیت های بی شمار کرونایی بیش از ۸۰۰ نفر از ساکنین مناطق روستایی ، مرزی و عشایری استان در دوره های آموزشی فنی و حرفه ای شرکت کردند .

ادامه مطلب
زندان بیرجند
اخبار
adminportal

اولین جلسه شورای راهبری مهارت آموزی و مشاوره شغلی زندانیان برگزار شد .

اولین جلسه شورای راهبری مهارت آموزی و مشاوره شغلی زندانیان به منظور برسی و ارائه راهکارهای لازم برای اجرای دستوالعمل های شورا با حضور مدیر کل امور زندانهای استان و معاون آموزشی و پژوهشی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان و سایر اعضا برگزار شد .

ادامه مطلب
عکس تفاهم نامه
اخبار
adminportal

انعقاد تفاهم نامه مشترک اداره کل آموزش فنی و حرفه ای و بهزیستی استان در راستای گسترش آموزشهای تخصصی گروهای هدف بهزیستی

تفاهم نامه همکاری آموزشی بین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان و بهزیستی استان خراسان جنوبی به منظور کاهش آسی های اجتماعی گروه های هدف بهزیستی بالاخص معتادین بهبود یافته منعقد شد.

ادامه مطلب