اخبار

اخبار
adminportal

شهرستان نهبندان تنها منتخب استان برای اجرای طرح حمایتی برگزاری دوره های آموزشی در مناطق کمتر توسعه یافته

شهرستان نهبندان به عنوان تنها شهرستان استان برای اجرای طرح ویژه حمایتی برگزاری رایگان دوره های آموزشی فنی و حرفه ای برای زنان سرپرست خانوار در مناطق کمتر توسعه یافته کشور انتخاب شد .

ادامه مطلب
گروه صنعتی فرزاد
اخبار
adminportal

آموزشهای فنی و حرفه ای با تربیت نیروی انسانی ماهر همگام صنعت استان در تولیدو افزایش بهره وری

آموزشهای فنی و حرفه ای به منظور ارتقاء سطح مهارت نیروی انسانی شاغل در صنعت استان قبل و حین فعالیت پای کار است و از تمام توان خود برای رفع نیازهای آموزشی نیروی کار بهره می گیرد .

ادامه مطلب
اخبار
adminportal

بیش از ۸۰۰ نفر از ساکنین مناطق روستایی و عشایری از ابتدای سال جاری در دوره های مهارتی فنی و حرفه ای شرکت کردند

از ابتدای امسال علی رغم محدودیت های بی شمار کرونایی بیش از ۸۰۰ نفر از ساکنین مناطق روستایی ، مرزی و عشایری استان در دوره های آموزشی فنی و حرفه ای شرکت کردند .

ادامه مطلب
زندان بیرجند
اخبار
adminportal

اولین جلسه شورای راهبری مهارت آموزی و مشاوره شغلی زندانیان برگزار شد .

اولین جلسه شورای راهبری مهارت آموزی و مشاوره شغلی زندانیان به منظور برسی و ارائه راهکارهای لازم برای اجرای دستوالعمل های شورا با حضور مدیر کل امور زندانهای استان و معاون آموزشی و پژوهشی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان و سایر اعضا برگزار شد .

ادامه مطلب
عکس تفاهم نامه
اخبار
adminportal

انعقاد تفاهم نامه مشترک اداره کل آموزش فنی و حرفه ای و بهزیستی استان در راستای گسترش آموزشهای تخصصی گروهای هدف بهزیستی

تفاهم نامه همکاری آموزشی بین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان و بهزیستی استان خراسان جنوبی به منظور کاهش آسی های اجتماعی گروه های هدف بهزیستی بالاخص معتادین بهبود یافته منعقد شد.

ادامه مطلب