اخبار

اخبار
adminportal

بیش از ۸۰۰ نفر از ساکنین مناطق روستایی و عشایری از ابتدای سال جاری در دوره های مهارتی فنی و حرفه ای شرکت کردند

از ابتدای امسال علی رغم محدودیت های بی شمار کرونایی بیش از ۸۰۰ نفر از ساکنین مناطق روستایی ، مرزی و عشایری استان در دوره های آموزشی فنی و حرفه ای شرکت کردند .

ادامه مطلب
زندان بیرجند
اخبار
adminportal

اولین جلسه شورای راهبری مهارت آموزی و مشاوره شغلی زندانیان برگزار شد .

اولین جلسه شورای راهبری مهارت آموزی و مشاوره شغلی زندانیان به منظور برسی و ارائه راهکارهای لازم برای اجرای دستوالعمل های شورا با حضور مدیر کل امور زندانهای استان و معاون آموزشی و پژوهشی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان و سایر اعضا برگزار شد .

ادامه مطلب
عکس تفاهم نامه
اخبار
adminportal

انعقاد تفاهم نامه مشترک اداره کل آموزش فنی و حرفه ای و بهزیستی استان در راستای گسترش آموزشهای تخصصی گروهای هدف بهزیستی

تفاهم نامه همکاری آموزشی بین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان و بهزیستی استان خراسان جنوبی به منظور کاهش آسی های اجتماعی گروه های هدف بهزیستی بالاخص معتادین بهبود یافته منعقد شد.

ادامه مطلب

آزمون احراز تواناییهای متقاضیان تاسیس آموزشگاهای آزاد فنی و حرفه ای در استان برگزار شد .

آزمون احراز تواناییهای کسب و کار متقاضیان تاسیس آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای در بیست و ششم شهریور ماه بین ۱۳ متقاضی با رعایت دستورالعمل های بهداشتی مبارزه با کرونا در استان برگزار گردید.

ادامه مطلب