اعزام به مسابقات جهانی مهارت

دسته بندی :

معرفی خدمت

برگزاری اردوی مسابقات جهانی مهارت بصورت متمرکز و غیرمتمرکز
نفر انتخابی جهت شرکت در اردوی تخصصی
شرکت در مسابقات جهانی

راهنمای دریافت خدمت
هزینه
مدارک

مدال آوران دو دوره از مسابقات ملی مهارت

مدت زمان انجام خدمت
قوانین و مقررات
مراحل انجام خدمت

درخواست ارائه خدمت

شما می توانید در صورت نیاز از طریق لینک زیر درخواست خود را برای این خدمت ثبت کنید. همکاران ما درخواست شما رو در اولین فرصت بررسی خواهند کرد و نتیجه درخواست شما به زودی اعلام خواهد شد.

همچنین می توانید پس از تکمیل ارائه خدمت با استفاده از فرم نظر سنجی مقابل ، مارا در ارائه هرچه بهتر این خدمت یاری نمایید.

نظر سنجی خدمت

بیانیه سطح توافق خدمات