تهیه استانداردهای آموزش مهارت

دسته بندی :

معرفی خدمت

گام اصلی در تدوین برنامه درسی و استاندارد آموزشی تجزیه و تحلیل شغل است که می توان آن را محور هماهنگ کننده حوزه منابع انسانی برشمرد. در این خدمت روش هایی که به وسیله آن اطلاعات و حقایق مربوط به کیفیت و ماهیت هر یک از مشاغل و نحوه اجرای وظایف و مسئولیت ها و نیز شرایط لازم برای انجام آنها بطور منظم و سیستماتیک جمع آوری، بررسی و تجزیه و تحلیل شده و تبدیل به مجموعه ای از دانش، مهارت و نگرش هایی تحت عنوان شایستگی می شوند و افراد را قادر می سازد تا به صورتی اثربخش، فعالیت های مربوط به شغل یا عملکرد شغلی را طبق استانداردهای موردانتظار انجام دهند. دفتر پژوهش، طرح و برنامه ریزی درسی درراستای رسالت خود به عنوان متولی تدوین و بازنگری استانداردهای آموزشی، منابع آموزشی و کمک آموزشی برای حرف و مشاغل با رویکرد تقاضا محوری آموزش ها، با اهداف: ۱-ایجاد وحدت رویه در تدوین استانداردهای آموزشی۲-برقراری ارتباط هدفمند بین بازار کار و استانداردهای آموزشی۳-کیفیت بخشی به آموزشهای فنی و حرفه ای۴-استقرار نظام صلاحیت حرفه ای۵-همسو سازی و مطابقت مشاغل کشور با طبقه بندی بین المللی مشاغل و حرف، اقدام به تدوین و بازنگری استانداردهای آموزشی با همکاری صاحبان حرف، صنوف، اتحادیه ها، ذینفعان و مربیان بخش های دولتی و آزاد سازمان می نماید. بر این اساس، این دفتر به منظور تدوین و بازنگری استاندارد های آموزشی مورد نیاز بازار کار و ممیزی منابع آموزشی، مشارکت کلیه ذینفعان آموزشی را در راستای دستیابی به اهداف سازمانی و همگام نمودن استانداردها و منابع آموزشی با نیازهای آموزشی گروه های هدف در دستور کار خود قرار داده است.
این فرایند برای ارائه خدمت جهت تهیه استانداردهای آموزشی از طریق سامانه صورت می گیرد و شامل مراحل زیر است:
• تهیه و بررسی سند تجزیه و تحلیل شغل
• تدوین و بررسی محتوای استانداردآموزش شغل
• تدوین و بررسی محتوای استاندارد آموزش شایستگی
راهنمای دریافت خدمت
هزینه
مدارک

تکمیل فرم رزومه متقاضیان عضویت در کمیته های تخصصی
ارسال درخواست تدوین استاندارد با تکمیل فرم تجزیه و تحلیل شغل از طریق سامانه ملی استاندارد مهارت

مدت زمان انجام خدمت

درحدود یک هفته الی ۳ ماه تا بارگذاری محتوا

قوانین و مقررات

آئین نامه استانداردنویسی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

مراحل انجام خدمت

درخواست ارائه خدمت

شما می توانید در صورت نیاز از طریق لینک زیر درخواست خود را برای این خدمت ثبت کنید. همکاران ما درخواست شما رو در اولین فرصت بررسی خواهند کرد و نتیجه درخواست شما به زودی اعلام خواهد شد.

همچنین می توانید پس از تکمیل ارائه خدمت با استفاده از فرم نظر سنجی مقابل ، مارا در ارائه هرچه بهتر این خدمت یاری نمایید.

نظر سنجی خدمت

بیانیه سطح توافق خدمات