ثبت نام و برگزاری آزمون های ادواری، تفاهم نامه ها و صنعت ساختمان و معرفی آموزش به آزمون

دسته بندی :

معرفی خدمت

این فرایند برای ارائه خدمت به شرکت کنندگان از طریق زیرسامانه زیر صورت می گیرد:
-سامانه الکترونیکی آزمون های ادواری، تفاهم نامه، صنعت ساختمان و آزمون های پایان دوره کارآموزی(هماهنگ)سازمان جهت اخذ گواهینامه مهارت
دریافت دفترچه ثبت نام و خرید کارت اعتباری- ثبت نام در آزمون و تکمیل فرم های ثبت نام و دریافت کد رهگیری- دریافت کارت ورود به جلسه در موعد مقرر- برگزاری آزمون کتبی- برگزاری آزمون عملی- پرداخت هزینه صدور گواهینامه و دریافت کارت الکترونیکی
راهنمای دریافت خدمت
هزینه

۱۴۰۰۰۰ریال جهت خرید کارت اعتباری جهت ثبت نام در آزمون ادواری خدمات
۲۱۰۰۰۰ ریال جهت خرید کارت اعتباری جهت ثبت نام در آزمون رشته صنعت-کشاورزی
۵۰۰۰۰ ریال جهت خرید کارت اعتباری جهت اخذ گواهینامه

مدارک

مشخصات فردی و شناسنامه ای و وضعیت شغلی

مدت زمان انجام خدمت

متناسب با طول دوره آموزشی

قوانین و مقررات

شیوه نامه سنجش و ارزشیابی مهارت

مراحل انجام خدمت

درخواست ارائه خدمت

شما می توانید در صورت نیاز از طریق لینک زیر درخواست خود را برای این خدمت ثبت کنید. همکاران ما درخواست شما رو در اولین فرصت بررسی خواهند کرد و نتیجه درخواست شما به زودی اعلام خواهد شد.

همچنین می توانید پس از تکمیل ارائه خدمت با استفاده از فرم نظر سنجی مقابل ، مارا در ارائه هرچه بهتر این خدمت یاری نمایید.

نظر سنجی خدمت

بیانیه سطح توافق خدمات