صدور / تمدید ابلاغ مدیریت و مربیگری

دسته بندی :

معرفی خدمت

این فرایند برای ارائه خدمت به آموزشگاه های آزاد می باشد. مراحل خدمت این فرایند به شرح ذیل است:
• ثبت درخواست ابلاغ مدیریت یا مربیگری توسط موسس در پرتال
• معرفی مربی یا مدیر توسط موسس به دادگستری و بهداشت جهت دریافت گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد
• تشکیل پرونده و تحویل مدارک مربی یا مدیر به کارشناس مرکز
• ثبت سایر اطلاعات توسط مدیر و یا مربی در پرتال
• بررسی و تائید مستندات پرونده با اطلاعات مندرج در پرتال توسط کارشناس مرکز و ارسال پرونده به اداره کل
• بررسی مستندات پرونده و مندرجات در پرتال توسط کارشناس اداره کل و ارسال حراست
• تایید صلاحیت مدیر و مربی توسط حراست اداره کل
• تایید نهایی در پرتال و صدور ابلاغ مدیریت یا مربیگری توسط کارشناس اداره کل

راهنمای دریافت خدمت
هزینه

صدور و تمدید ابلاغ مدیریت و مربیگری با توجه به مدت زمان ابلاغ و نوع رشته درخواستی براساس جدول شماره ۲ آیین نامه آموزشگاه آزاد متفاوت است.

مدارک

تکمیل فرم های مربوطه(اطلاعات فردی، آموزشی، تعیین صلاحیت و …

مدت زمان انجام خدمت

۱۵ روز کاری

قوانین و مقررات

آیین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه های آزاد مصوب ۱۳۸۵ هیات وزیران

مراحل انجام خدمت

درخواست ارائه خدمت

شما می توانید در صورت نیاز از طریق لینک زیر درخواست خود را برای این خدمت ثبت کنید. همکاران ما درخواست شما رو در اولین فرصت بررسی خواهند کرد و نتیجه درخواست شما به زودی اعلام خواهد شد.

همچنین می توانید پس از تکمیل ارائه خدمت با استفاده از فرم نظر سنجی مقابل ، مارا در ارائه هرچه بهتر این خدمت یاری نمایید.

نظر سنجی خدمت

بیانیه سطح توافق خدمات