آزمونگر

اخبار
adminportal

معاون پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت سازمان خبر داد:مرحله دوم آزمون تعیین صلاحیت آزمونگران برگزار می شود

علی حسین شهریور، معاون پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت سازمان فنی و حرفه‌ای کشور از برگزاری مرحله دوم آزمون تعیین صلاحیت آزمونگران خبر داد.

ادامه مطلب