آموزشگاههای آزاد

اخبار
adminportal

معارفه رئیس و هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی آموزشگاههای آزاد استان خراسان جنوبی

در جلسه ای با حضور مدیر کل ، معاونین و اعضای هیات نظارت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی ، رئیس و هیات مدیره جدید آموزشگاههای آزاد استان معرفی شدند .

ادامه مطلب
اخبار
adminportal

کمیته های استانی بازنگری و اصلاح آیین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه‌ای آزاد تشکیل می‌شود

معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه‌ ای کشور:《کمیته های استانی بازنگری و اصلاح آیین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه های آزاد》 در ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای استان ها همسو با کمیته ملی تشکیل می شود.

ادامه مطلب