استاندار

اخبار
adminportal

پیام استاندار خراسان جنوبی به مناسبت هفته ملی مهارت

توسعه پایدار، متوازن و همه جانبه خراسان‌جنوبی به نیروهایی ماهر نیاز دارد تا بتوانند چرخ پیشرفت استان را با هزینه کمتر به حرکت در آورند و این مهم جز با توسعه آموزش‌ های مهارتی مقدور و میسر نیست.

ادامه مطلب