استان خراسان جنوبی

اخبار
adminportal

ثبت ۲۲ درخواست تاسیس آموزشگاه آزاد ثمره ساده سازی مراحل کسب موافقت نامه اصولی تاسیس آموزشگاه آزاد در استان

از ابتدای دریافت نامه وزیر کار و تایید رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور که کمتر از یک ماه از آن نگذشته ۲۲ درخواست تاسیس آموزشگاه آزاد در حرفه های مختلف در استان خراسان جنوبی به ثبت رسیده است .

ادامه مطلب
اخبار
adminportal

مربیان فنی و حرفه ای ،سفیران مهارت آموزی و معلمان توانمند کار و کوشش اند .

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان مربیان فرهیخته و توانمند را تلاش گران عرصه مهارت و توانایی خواند و گفت :امروز جامعه نیازمند معلم مهارت است تا نسلی توانمند با پنجه های ماهر و کارآمد تربیت شود.

ادامه مطلب