بخشدار بخش مرکزی قائن

اخبار
adminportal

جهادگران مهارت شهرستان قائن با ارائه ۲۰۰ خدمت رایگان سکوت کمیران را با همدلی و همراهی خود شکستند .

جهادگران مهارت شهرستان قائن در دوازدهمین روز از خرداد ۱۴۰۰ با انجام بیش از ۲۰۰ خدمت جهادگرانه رایگان در حوزه های مختلف سکوت محرومیت روستای کمیران را شکستند .

ادامه مطلب