بسیج ادارات

اخبار
adminportal

جلسه ماهیانه فرماندهان پایگاه های مقاومت بسیج ادارت کل استان،با حضور سردار یوسفی جانشین فرمانده کل سپاه استان در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای برگزار شد .

جلسه ماهیانه فرماندهان پایگاه های مقاومت بسیج ادارت کل استان،با حضور سردار یوسفی جانشین فرمانده

ادامه مطلب
اخبار
adminportal

از برگزیدگان اردوهای جهادی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان جنوبی تقدیر شد

از سوی دکتر کفیل رئیس سازمان بسیج ادارات و کارمندان کشور لوح تقدیر و سپاس به فعالین و برگزیدگان در حوزه اردو های جهادی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی اعطا شد .

ادامه مطلب