بنیاد برکت

اخبار
adminportal

خسروی اسفزار در بازدید از نمایشگاه فرصت های شغلی مهارت محور کم سرمایه بر فنی حرفه ای خراسان جنوبی:خواسته ما از بنیاد برکت استان ؛همکاری لازم جهت پرداخت تسهیلات اشتغال خانگی

نماینده بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس در بازدید از نمایشگاه فرصت های شغلی مهارت محور کم سرمایه بر فنی حرفه ای خراسان جنوبی گفت: از بنیاد برکت استان خواستیم تا ضمن بازدید همکاری لازم جهت پرداخت تسهیلات اشتغال خانگی داشته باشد.

ادامه مطلب