تبصره 75

اخبار
adminportal

کارآمدی آموزش‌های مهارتی با اجرای موفق تبصره ۷۵ سازمان آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای کشور

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: با اجرای موفق تبصره ۷۵ سازمان آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای کشور؛ درآمدزایی، اثربخشی و کارآمدی آموزش‌های مهارتی برای مربیان و کارآموزان فراهم می‌شود.

ادامه مطلب