تعاون

اخبار
adminportal

انصاری خبر داد:بررسی عملکرد وزارت تعاون برای ایجاد یک میلیون شغل تا پایان سال ۱۴۰۱

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، از بررسی عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت نحوه تحقق شعار سال و ایجاد یک میلیون شغل وعده داده شده از سوی دولت تا پایان سال ۱۴۰۱ در نشست امروز این کمیسیون خبر داد.

ادامه مطلب