تفاهم نامه بهزیستی و اداره کل فنی و حرفه ای استان

عکس تفاهم نامه
اخبار
adminportal

انعقاد تفاهم نامه مشترک اداره کل آموزش فنی و حرفه ای و بهزیستی استان در راستای گسترش آموزشهای تخصصی گروهای هدف بهزیستی

تفاهم نامه همکاری آموزشی بین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان و بهزیستی استان خراسان جنوبی به منظور کاهش آسی های اجتماعی گروه های هدف بهزیستی بالاخص معتادین بهبود یافته منعقد شد.

ادامه مطلب