تفاهم نامه

اخبار
adminportal

انعقاد تفاهم نامه همکاری مهارتی با اداره کل کتابخانه های عمومی استان

۲۵ خانه مهارت در کتابخانه های استان با انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک بین اداره کل آموزش فنی و رفه ای و اداره کل کتابخانه های استان در خدمت تقویت مهارت آموزی در سطح روستاهای استان خواهند بود .

ادامه مطلب
اخبار
adminportal

تقویت و گسترش اجرای دوره های مهارتی در زندانهای استان با افزایش ۱۰۰ درصدی تعهدات در سال ۱۴۰۰

عنایت به اهمیت اجرای دوره های مهارتی در زندانهای استان به منظور ایجاد اشتغال و کاهش آسیب های مختلف ناشی از حضور در زندانها دوره های آموزشی در تمامی زندانهای استان برگزار می شود .

ادامه مطلب