جوار کارگاهی

اخبار
adminportal

پیگیری ایجاد مرکز جوار کارگاهی در معدن قلعه زری بیرجند

صبح امروز مدیر عامل شرکت مینا کان (معدن قلعه زری ) به همراه هیات همراه جهت بازدید از توانمدیهای مهارتی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی و پیگیری ایجاد مرکز جوار در این اداره کل حضور یافتند .

ادامه مطلب