حسن کامرانی فرد

اخبار
adminportal

ترویج مهارت آموزی در استان نیازمند عزم جهادی است .

در دیدار مسئولین اردوهای جهادی استان طرح شد : برای استقرار پنچه های کارآمد در استان نیاز به عزم جهادی است و لازم است همه در ترویج و تبلیغ قابلیت های مهارتی برای مبارزه با بیکاری آستین همت بالا بزنند .

ادامه مطلب
اخبار
adminportal

در راستای جذب خیرین مهارتی و توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای در استان انجام شد :انعقاد تفاهم نامه اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان با کانون خیرین کارآفرین و اشتغال استان خراسان جنوبی .

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان جنوبی در

ادامه مطلب