خالدی

اخبار
adminportal

معارفه رئیس و هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی آموزشگاههای آزاد استان خراسان جنوبی

در جلسه ای با حضور مدیر کل ، معاونین و اعضای هیات نظارت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی ، رئیس و هیات مدیره جدید آموزشگاههای آزاد استان معرفی شدند .

ادامه مطلب