خراسن جنوبی

اخبار
adminportal

در راستای جذب خیرین مهارتی و توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای در استان انجام شد :انعقاد تفاهم نامه اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان با کانون خیرین کارآفرین و اشتغال استان خراسان جنوبی .

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان جنوبی در

ادامه مطلب