خیرین مهارتی

اخبار
adminportal

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: آموزش های مهارتی باید متناسب با نیاز مشاغل آینده ارائه شود/ ارائه خدمات آموزشی توسط خیرین مهارتی

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، بر ارائه آموزش های مهارتی متناسب با نیاز مشاغل آینده و ارائه خدمات آموزشی و خرید تجهیزات، تربیت مربیان ماهر توسط خیرین به جای ساخت مرکز تأکید کرد.

ادامه مطلب
اخبار
adminportal

در راستای جذب خیرین مهارتی و توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای در استان انجام شد :انعقاد تفاهم نامه اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان با کانون خیرین کارآفرین و اشتغال استان خراسان جنوبی .

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان جنوبی در

ادامه مطلب