دانشگاه

اخبار
adminportal

دانشگاه باید شهر مهارت آموزی باشد

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گفت: دانشگاه ها باید به یک شهر بیدار مهارت آموزی تبدیل شوند و در هر استان یک مرکز به پارک علم و فناوری مهارتی تبدیل و در امور مربوط به بخش خصوصی تسهیل گری شود.

ادامه مطلب