دهه فجر

اخبار
adminportal

۱۱ نقطه از شهرستانهای استان در دهه فجر ۱۴۰۰ میزبان جهادگران مهارتی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خواهند بود

در ایام ا.. دهه فجر امسال در ۱۱ منطقه پبش بینی شده ار شهرستانهای استان خراسان جنوبی توسط جهادگران مهارتی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خدمات فنی و مهندسی رایگان ارائه می شود .

ادامه مطلب