دوره های استاد شاگردی

زندان بیرجند
اخبار
adminportal

اولین جلسه شورای راهبری مهارت آموزی و مشاوره شغلی زندانیان برگزار شد .

اولین جلسه شورای راهبری مهارت آموزی و مشاوره شغلی زندانیان به منظور برسی و ارائه راهکارهای لازم برای اجرای دستوالعمل های شورا با حضور مدیر کل امور زندانهای استان و معاون آموزشی و پژوهشی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان و سایر اعضا برگزار شد .

ادامه مطلب