دکتر شهریور

اخبار
adminportal

با حضور دکتر شهریور :مرکز بین کارگاهی شرکت توسعه گری پردیس ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) افتتاح شد .

با حضور دکتر شهریور معاون پژوهش ،برنامه ریزی و سنجش مهارت سازمان فنی و حرفه ای کشور و جمعی از مسئولان و مدیران استانی مرکز بین کارگاهی شرکت توسعه گری پردیس در ایستگاه تحقیقاتی شتر و گونه های مرتعی ستاد در دشت بجد افتتاح شد .

ادامه مطلب