دکتر منصوری

اخبار
adminportal

فردوس ،محور مطالعاتی و اجرای پایلوت سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی

طرح مطالعه و اجرای منطقه پایلوت سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در منطقه خلاق فردوس با اعتبارات سازمان عمران ملل متحد (UNDP) و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان یکی از ۵ پایلوت منطقه ای در کشور، تهیه می شود؛

ادامه مطلب