روستاهای استان

اخبار
adminportal

توسعه آموزشهای مهارتی به روستاییان استان در راس تفاهم نامه همکاری با بسیج سازندگی

توسعه آموزشهای مهارتی به روستائیان استان به عنوان محور اساسی و مهم تفاهم نامه مشترک اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان با بسیج سازندگی ثبت و در اولویت های کاری ۱۴۰۰ قرار گرفت .

ادامه مطلب