روستاها

اخبار
adminportal

گام بلند دولت برای رفاه روستاییان / حجت‌الله عبدالملکی _ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

در پیام وزیر محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی آمده است :«طرح ملی بیمه اجتماعی خانوارهای محروم و کمتر برخوردار روستایی و عشایری»با هدف گسترش ضریب پوشش ارائه خدمات بیمه اجتماعی برای خانوارهای محروم و کمتر برخوردار مناطق روستایی و عشایری

ادامه مطلب