زندانی

اخبار
adminportal

آموزش‌های فنی و مهارتی به ۵۶ هزار و ۱۴۷ نفر زندانی و مددجو ارائه شد

تهران- ایرنا- معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نداشتن مهارت سودمند کسب و کار و اشتغال را یکی از علل مهم بزهکاری افراد و سوق آنان به سمت انجام جرم عنوان کرد و افزود: آموزش‌های فنی و مهارتی به ۵۶ هزار و ۱۴۷ نفر زندانی و مددجو ارائه شد.

ادامه مطلب