زندان بیرجند

اخبار
adminportal

مرکز ثابت فنی و حرفه ای زندان مرکزی بیرجند افتتاح شد

روز گذشته با حضور استاندار، دادستان ،اعضای شورای هماهنگی دستگاههای تابعه وزارت کار ، مدیر کل زندانهای استان ، فرمانده سپاه انصار الرضا (ع)، فرماندار بیرجند مرکز آموزش فنی و حرفه ای ثابت شهید لاجوردی زندان بیرجند افتتاح شد .

ادامه مطلب
زندان بیرجند
اخبار
adminportal

اولین جلسه شورای راهبری مهارت آموزی و مشاوره شغلی زندانیان برگزار شد .

اولین جلسه شورای راهبری مهارت آموزی و مشاوره شغلی زندانیان به منظور برسی و ارائه راهکارهای لازم برای اجرای دستوالعمل های شورا با حضور مدیر کل امور زندانهای استان و معاون آموزشی و پژوهشی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان و سایر اعضا برگزار شد .

ادامه مطلب