شهرستان طبس

اخبار
adminportal

تقاضای تامین اعتبار تکمیل دو پروزه نیمه تمام مهارت آموزی استان در گفتگو با معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای در راستای تامین اعتبار تکمیل دو پروزه نیمه تمام در مجموعه مهارت آموزی استان با معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری دیدار و گفتگو کرد .

ادامه مطلب