شورای مهارت

اخبار
adminportal

مهارت آموزی مهمترین عامل رونق اقتصادی

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی در شورای مهارت استان با تاکید بر ضرورت گسترش فرهنگ مهارت آموزی گفت: مهارت آموزی یکی از مهمترین مباحث رونق اقتصادی است که باید از تمامی ظرفیت هایی که در بخش رونق اقتصادی موثر هستند بهره گرفت.

ادامه مطلب