صنعت ساختمان

اخبار
adminportal

اولین آموزشگاه صنعت ساختمان برای تامین بخشی از نیاز آموزشی و مهارتی بیش از ۶ هزار کارگر ساختمانی در شهر بیرجند افتتاح شد.

آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای دو منظوره علم نوین دارای مجوز آموزش در رشته ساختمان و معماری توسط انجمن صنفی کارگران ساختمانی بیرجند افتتاح شد .

ادامه مطلب