عشایری

اخبار
adminportal

بیش از ۸۰۰ نفر از ساکنین مناطق روستایی و عشایری از ابتدای سال جاری در دوره های مهارتی فنی و حرفه ای شرکت کردند

از ابتدای امسال علی رغم محدودیت های بی شمار کرونایی بیش از ۸۰۰ نفر از ساکنین مناطق روستایی ، مرزی و عشایری استان در دوره های آموزشی فنی و حرفه ای شرکت کردند .

ادامه مطلب