85 میلیارد

اخبار
adminportal

۸۵ میلیارد ریال برای تکمیل ۲ مرکز فنی و حرفه ای خراسان جنوبی نیاز است .

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان جنوبی گفت: ۲ مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان زیرکوه و خواهران شهرستان طبس در حال احداث است که برای تکمیل این پروژه‌ها ۸۵ میلیارد ریال اعتبار نیاز داریم.

ادامه مطلب