تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

برگزاری دوره آموزشی بصیرت در مکتب سردار دلها حاج قاسم سلیمانی

ببه گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بشرویه :دوره آموزشی بصیرت در مکتب سردار دلها حاج قاسم سلیمانی به صورت ویبنارجهت کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان و مراکز تابعه با حضور جناب سرهنگ فنودی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بشرویه :دوره آموزشی بصیرت در مکتب سردار دلها حاج قاسم سلیمانی به صورت ویبنارجهت کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان و مراکز تابعه با حضور جناب سرهنگ فنودی برگزار گردید.