تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

برگزاری آزمون های تفاهم نامه ها و صنعت ساختمان

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بشرویه: آخرین مرحله ازآزمون های تفاهم نامه و صنعت ساختمان در سال 1399 در محل اموزش فنی و حرفه ای شهرستان با رعایت دستورالعمل های بهداشتی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بشرویه: آخرین مرحله ازآزمون های تفاهم نامه و صنعت ساختمان در سال ۱۳۹۹ در محل اموزش فنی و حرفه ای شهرستان با رعایت دستورالعمل های بهداشتی برگزار گردید.

متقاضیان پس از قبولی در آزمون های تئوری و عملی می توانند گواهینامه مهارت را کسب نموده و از مزایای کارت مهارت در زمینه های بیمه ، اشتغال زایی استفاده نمایند.