تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

برگزاری دوره مهارتی کارگر عمومی سفت کاری

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بشرویه : دوره مهارتی کارگر عمومی سفت کاری درجه سه با هدف شناخت مصالح و ابزار کار سفت کاری ، بکارگیری در ساخت ملات و پاکسازی ،حمل و نقل مصالح و ضوابط ایمنی و بهداشت کار درمحیط کار برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بشرویه : دوره مهارتی کارگر عمومی سفت کاری درجه سه با هدف شناخت مصالح و ابزار کار سفت کاری ، بکارگیری در ساخت ملات و پاکسازی ،حمل و نقل مصالح و ضوابط ایمنی و بهداشت کار درمحیط کار برگزار گردید.